fbpx

Ortaokul Yetenek Kulüplerimiz

  Büyük Başarı Koleji’nin eğitim ve öğretim programında kulüp çalışmaları akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Kulüp çalışmalarının amacı öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.

  Kulüp çalışmaları, okul sonrası programı ve okul takımları çalışmalarının temel felsefesi şu varsayımlara dayanmaktadır:

  • Eğitim yaşamı boyunca yapılan etkinliklerimiz, öğrencilerimizin bilgilerinin deneyime dönüştürmesini sağlayarak, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler
  • Toplumsal bir hizmette bulunmak kişinin zihinsel ve akademik gelişimine katkıda bulunur.

  Etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimleri göz önünde bulundurulur, kendi yeteneklerini bilen ve geliştiren, özgüvenli, başkalarının haklarına saygılı ve toplumla uyumlu birer birey olmaları amaçlanır. Öğrencilerimiz başarılı olduklarında coşkularını yaşamaya ve başkalarının başarılarını da takdir etmeye teşvik edilirler.