fbpx

Değerler Eğitimi

  Bir toplumu meydana getiren bireylerin yaşam içerisindeki davranışlarını sorgulayan, insanları olumlu yönde destekleyen ve daha güzel, yaşanabilir yarınlar için insanda bulunması gereken evrensel değerleri önemsiyoruz.

Değerler Eğitim Programının Amaçları

  • İyi karakterli bireyler yetiştirmek,

  • Temel değerleri pekiştirmek,

  • Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.

  • Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.

  • Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.