fbpx

Kurucumuzun Mesajı

Nesim AKÇİL

Büyük Başarı Koleji Kurucu Temsilcisi


  Yûnus’tan, âşıklardan ve âlimlerden öğrendik ki ilim dedikleri kendini bilmekmiş ancak. Biz de onlardan aldığımız ilhamla, gençlerimizin kendilerini tanıyacakları ve şahsiyet kazanacakları bir eğitim ortamı hazırladık. Kendi değerlerine bağlı, kültürlerarası anlayış ve saygı sahibi, tüm dünyaya iyilik ve güzellik dağıtacak, cesur ve lider ruhlu gençler hayâl ettik.

  Bilgisiyle kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak bu gençleri yetiştirirken eğitim planlamamızı her birinin ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştirdik. Öğrenmeyi öğrenmelerini, merak duygularını daima canlı tutmalarını, birbirleriyle iş birliği içinde ilerlemelerini önemsedik.

  Ahlakî ve vicdanî sorumluluklarının farkında, entelektüel, estetik bakış açısına sahip gençlerimizin sayısını artırmak ve ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak için 1987 yılında Rahmetli Kurucumuz babam Ertuğrul AKÇİL tarafından kurulan Büyük Başarı Eğitim Kurumları Isparta merkezde iki, Eğirdir ve Yalvaç şubeleri ile binlerce öğrenciyi istediği Lise’ ye istediği Üniversiteye yerleştirdik. Dershanecilik sürecinden sonra 2015 yılında BÜYÜK BAŞARI Okulları’nı kurduk. Ardından kurumumuz bünyesinde Büyük Başarı Koleji Ortaokul ve Anadolu Lisesini (2019) hizmete açtık.

BÜYÜK BAŞARI BİLDİRGESİ
Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan; bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.

  • İyi insan yetiştiriyoruz: İyiliği hem insani bir değer olarak önceliyor, hem de yaptığımız tüm işleri en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz.
  • Değerleri yaşatıyoruz: Değerleri öğretmekle yetinmiyor; günlük hayatın içinde uygulamaya teşvik ederek, değerlerle yaşamayı bir hayat tarzına dönüştürüyoruz.
  • Düşünmeyi sadeleştiriyoruz: Bilgiyi en sade haliyle öğretiyor, ezbercilikten uzak duruyoruz.
  • Öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz: Öğrenmeyi, çocuklarımızın doğal yeteneklerine uygun şekilde deneyimlemelerine imkân sağlayarak kolaylaştırıyoruz.
  • Mutluluğu paylaşıyoruz: Mutluluğun bize verilmiş bir nimet olduğunu biliyor ve onu paylaşarak çoğaltıyoruz.
  • Keşfe çağırıyoruz: Öğrencilerimizle, kâinatı ve onun Yaratıcı’sını akleden bir kalp ile keşfe çıkıyoruz.
  • Estetiği fark ettiriyoruz: Yaratılışta var olan estetiğe dikkat çekip, ondan ilham alarak öğrencilerimizde estetik farkındalık uyandırıyoruz.
  • Tabiatı sevdiriyoruz: Tabiatı Yaratıcı’nın en büyük eseri olarak görüyor, öğrencilerimizi tabiata yakınlaştırıyoruz.
  • Hayata dokunuyoruz: Akademik başarıları ve günlük yaşam becerilerini bütünleştirip buna uygun biçimde bir eğitim planı oluşturuyoruz.

BÜYÜK BAŞARI'LI MÜHENDİSDOKTORAVUKATÖĞRETMEN YETİŞİYOR.